DBV op Twitter DBV op Hyves DBV op Facebook RSS-feed nieuws, jeugdnieuws, jeugdagenda Mijn NBF NBF NBF RCT Oost Bowling De Worp Deventer Open

  
  
  
  
  

Tijdens de ALV van augustus 2017 zijn Iris van Mastrigt (vz) en Theo Ruys (secr/pm) afgetreden, en waren niet kiesbaar.
Sindsdien heeft de DBV derhalve een demissionair bestuur. Kandidaten voor het bestuur worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

Vereniging
Bestuur
Voorzitter
06-22404878
vacant
Secretaris
06-46191645
vacant
Penningmeester
06-46191645
vacant
Ledenadministratie
Willem Salomons
0570-627304
Wedstrijdzaken
Erik Klein Velderman
0570-615016
PR
vacant
 
Jeugd
Voorzitter
vacant
 
Secretaris
vacant
 
Penningmeester
vacant
 
Kascommissie
 
Peter van der Heide
0570-516828
 
Miranda van Zeist
 
 
Raymon Zuiderhoek
 
Wedstrijdleiders
 
Erik Klein Velderman
0570-615016
 
Willem Salomons
0570-627304
 
06-46191645
 
Richard Henrix
 
League
Maandag
Voorzitter
vacant
 
Secretaris
Ellen van der Ent
 
Penningmeester
Joke de Bruin
 
Dinsdagavond
Secretaris
Jan-Pieter van Dijk
06-22949975
Penningmeester
Jan Meijerink
06-22684960
Donderdagavond
Voorzitter
Marco Eversberg
 
Secretaris
Jan de Jonge
 
Penningmeester
Willem Salomons
0570-627304