Toernooi reglement

 1. Er wordt gespeeld volgens het NBF-sportreglement, dat je kunt vinden op de website van de NBF en de aanvullende regels van het reglement van de 50plus Master Tour. Je kunt de volledige reglementen vinden op:
  NBF Statuten en Reglementen
  50+ Master tour
  In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
 2. Voor toegestane ballen en ball cleaners tijdens de wedstrijd zijn de USBC lijsten van toepassing, welke regelmatig gewijzigd worden. Deze recente lijsten kun je bekijken en downloaden op:
  Approved Ball List
  Approved cleaners
 3. De handicap wordt berekend op basis van het gemiddelde op de bowlingpas en is 80 % van 220 met een maximum van 80 pins per game. In de mixed scratchklasse krijgen de dames 8 pins bonus per game.
 4. Wanneer op de bowlingpas geen gemiddelde is vermeld, heeft het gemiddelde geldigheid waarover door de (wedstrijd)secretaris van de lid-rechtspersoon (bijv. vereniging) van de betreffende speler een verklaring is afgegeven. Het laatstbedoelde gemiddelde dient te zijn berekend over alle games die door de betreffende speler zijn gespeeld in alle wedstrijden van het lopende seizoen met een minimum van 21 games.  Naast de games van interne wedstrijden betrekt de wedstrijdsecretaris daarbij de games die het bondsbureau heeft geregistreerd van de overige wedstrijden tijdens het lopende speelseizoen. Deze gemiddeldeverklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen.
 5. Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten, beschikt over één of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler verplicht dit voor aanvang te melden.
 6. Conform het NBF-sportreglement zal de pas met het hoogste gemiddelde worden aangehouden.
 7. Op deelnemers aan open kampioenschappen, toernooien en wedstrijden die geen lid zijn van de NBF, maar lid zijn van een buitenlandse federatie, zijn alle NBF-reglementen van toepassing.
 8. Het NBF-bondsbureau stelt aan elke toernooiorganisator een bestand
  met toernooigemiddelden van alle spelers ter beschikking, inclusief degenen met een buitenlandse pas die hebben deelgenomen aan Nederlandse toernooien. Dit gemiddelde is opgebouwd uit gegevens van de eigen federatie alsmede alle in Nederland gegooide games en zal leidend zijn voor deelname aan alle kampioenschappen, toernooien en wedstrijden.
  Wanneer geen gemiddelde beschikbaar is op de hiervoor beschreven wijze of een gemiddelde is vermeld over minder dan 21 games, heeft het gemiddelde geldigheid waarover de federatie waartoe de betreffende speler behoort een schriftelijke verklaring heeft afgegeven. Dat gemiddelde moet zijn berekend over alle games die door de betreffende speler zijn gespeeld in alle wedstrijden van het lopend speelseizoen, met een minimum van 21 games, en mag niet ouder zijn dan 14 dagen.
 9. Bij ex-aequo wordt de volgorde van deelnemers bepaald door de scratch pinfall die is behaald. Indien deze ook gelijk is, dan treedt artikel 218
  lid 3C van het NBF-sportreglement in werking.
 10. Elke telefonische aanmelding dient schriftelijk of via e-mail te worden bevestigd.
 11. Inschrijving verplicht, conform artikel 531, lid 4 van het NBF-sportreglement tot betaling van het inschrijfgeld.
 12. Alle spelers dienen een half uur voor aanvang van hun serie en indien voor hen van toepassing, voor aanvang van de finale aanwezig te zijn en zich gemeld te hebben bij de wedstrijdtafel.
 13. De baanindeling wordt voor alle spelers vooraf bepaald door de wedstrijdleiding.
 14. Re-entry is niet toegestaan.
 15. Bowlingkleding is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.
 16. Met het insturen van de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.
Scroll naar boven